پروژه جدید شرکت سیتی باین

تماس بگیرید
اپارتمان

550

شناسه ملک

120 m2

اندازه

شرح

پروژه جدید شرکت سیتی باین

 

پروژه جدید شرکت سیتی باین بهترین سازنده شهر الانیا. با قیمتها و شرایط پرداخت بلور نکردنی. تحویل ژانویه 2022/2

 

 

 

 

 

آدرس

  • شناسه ملک 550
  • قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک آلانیا
  • وضعیت ملک اپارتمان
  • اتاقها 2
  • اندازه 120 m2