جستجوی ملک

SERENITY ROYAL BEACH

اپارتمان

SERENITY ROYAL BEACH

تماس بگیرید
1 سال قبل

SERENITY ROYAL BEACH  

168 m2
پروژه جدید شرکت سیتی باین

اپارتمان

1 سال قبل

پروژه جدید شرکت سیتی باین   پروژه جدید شرکت سیتی باین بهترین سازنده شهر الانیا. با قیمتها و شرایط پرداخت بلور نکردنی. تحویل ژانویه 2022/2          

120 m2