جستجوی ملک

SERENITY ROYAL BEACH

اپارتمان

SERENITY ROYAL BEACH

تماس بگیرید
12 ماه قبل

SERENITY ROYAL BEACH  

168 m2
پروژه جدید شرکت سیتی باین

اپارتمان

12 ماه قبل

پروژه جدید شرکت سیتی باین   پروژه جدید شرکت سیتی باین بهترین سازنده شهر الانیا. با قیمتها و شرایط پرداخت بلور نکردنی. تحویل ژانویه 2022/2          

120 m2